top of page

VIKING Throw overboard liferaft, self-righting รุ่น DKS,
(25-51 คน)

VIKING - แพชูชีพฉุกเฉินชนิดโยนลงน้ำ มีฟังก์ชั่น self-rihghting ได้รับการรับรองโดย DNV ตามข้อกำหนดของ SOLAS/MED สำหรับใช้ขึ้น-ลงเรือกู้ภัยฉุกเฉิน

  • มาพร้อมกับอุปกรณ์ฉุกเฉิน SOLAS ชนิด A หรือ B 

  • สามารถเลือกระยะเวลาบริการตรวจเช็คสภาพแบบ 12 เดือน หรือ 30 เดือน

  • มีความทนทานสูง อายุการใช้งานประมาณ 15-20 ปี

  • แพชูชีพบรรจุในถังที่แข็งแรงทนทาน

เมื่อโยนแพชูชีพลงน้ำและดึงเส้นเชือกที่ตัวถังบรรจุ แพชูชีพจะพองตัวอัตโนมัติ พร้อมใช้งาน

bottom of page