top of page

คุณสมบัติ

 • ORCA® Hypalon 

 • วาล์วปรับความดัน

 • แผ่นกั้นท้ายเรืออลูมิเนียมกันสนิม

 • พื้นเรือแผ่นอลูมิเนียมหรือเป่าลม (airmat) มีกระดูกงู

 • ที่นั่งถอดเก็บได้

 • มีห่วงลากเรือ

 • ยางกันกระแทกหัวเรือและกราบเรือ

 • ปั๊มลมชนิดเท้าเหยียบ, ไม้พาย, ชุดซ่อมฉุกเฉิน

Roll-Up​ 2.00 -3.20 ม.

Highfield คิดค้นเรือยางที่มีแผ่นอลูมิเนียมกั้นท้ายเรือ (transom) เพื่อให้เรือยางของคุณมีความแข็งแรงกว่าเรือยางรุ่นธรรมดา แต่ยังคงความสะดวกในการใช้งาน จัดเก็บและเคลื่อนย้าย ทนทาน ราคาไม่แพง เรือลำนี้เหมาะสำหรับการลำเลียงผู้โดยสารระหว่างฝั่ง-เรือ หรือขับไม่ไกลจากชายฝั่ง

มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 2.00-3.20 ม. (รายละเอียดตารางด้านล่าง)

และพื้นเรือ 2 แบบ คือ

- พื้นยางเป่าลม(Air Mat Floor) ให้สัมผัสนุ่ม สบาย

- พื้นอลูมิเนียม(Aluminium Floor) แข็งแรง กระชับ

ROLL-UP

ROLL-UP

Air Mat Floor

ROLL-UP

ROLL-UP

Air Mat Floor

ROLL-UP

ROLL-UP

Air Mat Floor

ROLL-UP

ROLL-UP

Air Mat Floor

ROLL-UP

ROLL-UP

Air Mat Floor

RU-KAM-15-1024x683_edited

RU-KAM-15-1024x683_edited

ROLL-UP

ROLL-UP

Air Mat Floor

ROLL-UP

ROLL-UP

Air Mat Floor

ROLL-UP

ROLL-UP

Aluminium Floor

ROLL-UP

ROLL-UP

Aluminium Floor

ROLL-UP

ROLL-UP

Aluminium Floor

ROLL-UP

ROLL-UP

Aluminium Floor

ROLL-UP

ROLL-UP

Aluminium Floor

ROLL-UP

ROLL-UP

Aluminium Floor

ROLL-UP

ROLL-UP

Aluminium Floor

ROLL-UP

ROLL-UP

Aluminium Floor

ลักษณะเรือ

      รุ่น Air Mat                         200KAM              230KAM              250KAM               280KAM             320KAM
 

 • ความยาวทั้งหมด
  เมื่อสูบลมเข้าเต็มที่:             2.00 m-6' 7"           2.30 m-7' 7"          2.50m-8' 2"            2.80 m-9' 2"          3.20 m-10' 6"
   

 • ความยาวภายในตัวเรือ:      1.28 m-4' 2"           1.54 m-5'0"           1.63 m-5' 4"            1.94 m-6' 4"          2.30 m-7' 6"
   

 • ความกว้างทั้งหมด
  เมื่อสูบลมเข้าเต็มที่:             1.37 m-4' 6"           1.37 m-4' 6"          1.61 m-5' 3"            1.61 m-5' 3"         1.61 m-5' 3"

   

 • ความกว้างภายในตัวเรือ:    0.61 m-2' 0"           0.61 m-2' 0"          0.71 m-2' 4"           0.71 m-2' 4"          0.71 m-2' 4"
   

 • เส้นผ่านศูนย์กลาง
  ช่องพองลม:                          36 cm-14"              36 cm-14"             43 cm-17"              43 cm-17"             43 cm-17"
   

 • จำนวนช่องพองลม:              3                            3                           3                             3                           3
   

 • น้ำหนักบรรทุก:                    250 kg-551 lb         350 kg-772 lb         450 kg-992 lb          500 kg-1102 lb      565 kg-1246 lb
   

 • จำนวนผู้โดยสาร:                  2                            2                           3                             4                           4+1
   

 • น้ำหนักเรือ:                           24 kg-53 lb             26 kg-57 lb            30 kg-66 lb              33 kg-73 lb            36 kg-79 lb
   

 • เครื่องยนต์ที่แนะนำ:             3.5 hp                     4 hp                     6 hp                         8 hp                     10 hp
   

 • เครื่องยนต์สูงสุด:                  3.5 hp                     4 hp                     6 hp                        10 hp                    15 hp
   

 • ท่อนหาง:                               S (15")                   S (15")                  S (15")                     S (15")                  S (15")   

      รุ่น Aluminium Floor           200AL                230AL                   250AL                   280AL                 320AL
 

 • ความยาวทั้งหมด
  เมื่อสูบลมเข้าเต็มที่:            1.99 m-6' 6"         2.30 m-7' 7"             2.52 m-8' 3"            2.80 m-9' 2"         3.20 m-10' 6"
   

 • ความยาวภายในตัวเรือ:      1.28 m-4' 2"         1.57 m-5' 2"             1.64 m-5' 5"            1.94 m-6' 4"         2.33 m-7' 8"
   

 • ความกว้างทั้งหมด
  เมื่อสูบลมเข้าเต็มที่:            1.39 m-4' 7"        1.39 m-4' 7"             1.58 m-5' 2"            1.61 m-5' 3"         1.61 m-5' 3"
   

 • ความกว้างภายในตัวเรือ:    0.61 m-2' 0"        0.61 m-2' 0"             0.70 m-2' 4"            0.71 m-2' 4"         0.72 m-2' 4"
   

 • เส้นผ่านศูนย์กลาง
  ช่องพองลม:                         36 cm-14"           36 cm-14"                 42 cm-17"               42 cm-17"            42 cm-17"
   

 • จำนวนช่องพองลม:             3                         3                                3                            3                          3       
   

 • น้ำหนักบรรทุก:                    250 kg-551 lb      350 kg-772 lb4        450 kg-992 lb          500 kg-1102 lb        565 kg-1246 lb
   

 • จำนวนผู้โดยสาร:                 2                         2                                3                            4                          4.5
   

 • น้ำหนักเรือ:                           28 kg-62 lb           36 kg-79 lb             42 kg-93 lb            46 kg-101 lb           53 kg-117 lb
   

 • เครื่องยนต์ที่แนะนำ:            3.5 hp                  4 hp                          6 hp                       10 hp                   15 hp
   

 • เครื่องยนต์สูงสุด:                 3.5 hp                 4 hp                           6 hp                       10 hp                   15 hp
   

 • ท่อนหาง:                               S (15")                   S (15")                  S (15")                     S (15")                  S (15") 
   

bottom of page