top of page

ระบบดับเพลิง

ระบบดับเพลิง
อุปกรณ์และบริการด้านความปลอดภัยจาก VIKING Life-Saving Equipment มีจำหน่ายแล้ว

 

บริการตรวจเช็คและออกใบรับรองแพชูชีพ แพชูชีพ VIKING 

จำหน่ายเสื้อชูชีพแบบสูบลมได้เอง พลุสัญญาณและพลุร่มชูชีพ และอื่นๆ

 

  • เครื่องช่วยหายใจ

  • ระบบตรวจจับควันและไฟ

  • เติม CO2

  • จำหน่ายสารดับเพลิงฮาลอน (Halon)

  • เครื่องดับเพลิงชนิดเติม (ทุกประเภท)

  • ตรวจและการทดสอบโฟม

  • ตรวจวัดและตรวจชนิดก๊าซ

  • เติมออกซิเจน

bottom of page