top of page

VIKING open reversible liferaft

แพชูชีพไวกิ้ง VIKING IBA (Inflatable Buoyant Apparatus) แข็งแรง ทนทาน เหมาะสำหรับใช้กับเรือพาณิชย์ที่ทำงานในน่านน้ำชายฝั่งทั่วไป หรือชายฝั่งที่มีคลื่นลมแรง

สามารถมั่นใจได้ว่าผู้โดยสารบนเรือจะปลอดภัย VIKING IBA เป็นทางเลือกที่ดีและสอดคล้องกับมารตรฐาน USCG อย่างครบถ้วน 

แพชูชีพยามฉุกเฉินชนิดนี้ ใช้เพื่อการลำเลียงผู้โดยสารลงไปอยู่ในที่ปลอดภัยเพื่อประวิงเวลาของผู้ประสบภัยเพื่อรอการช่วยเหลือที่กำลังจะมาถึงในระยะเวลาอันสั้น

แพชูชีพฉุกเฉินรุ่นนี้มีหลายขนาดให้เลือก (ขนาดสำหรับ 8-16 คน)

ข้อมูลสำคัญ:

  • ผลิตจากยางธรรมชาติ เพื่อความทนทานเป็นพิเศษ 

  • ทางเข้า-ออกถูกออกแบบพิเศษเพื่อการเข้า-ออกได้ง่ายและรวดเร็ว (ได้รับรางวัลการออกแบบ)
     

การเก็บรักษาและการติดตั้ง

  • บริษัทเรือชลมารครับดูแล ตรวจสภาพและติดตั้งแพชูชีพฉุกเฉิน

bottom of page