top of page

เลื่อนลง
     

 

5.80 ม.

2.50 ม.

4.60 ม.

1.70 ม.

46 ซม.

ท้องแข็ง พื้น 2 ชั้น

2000 กก.

5 ที่นั่งกลางลำเรือ,
6 ที่นั่งข้างลูกบวบ

60 แรงม้า 2 เครื่อง, 85 แรงม้า 2 เครื่อง, 115 แรงม้า 1 เครื่อง,

หรือ 200 แรงม้า 1 เครื่อง

L (20")

5

1,300 g/qm หนา 1,100 dtex

300 กก.

ลักษณะเรือ:

ความยาวทั้งหมดเมื่อสูบลมเข้าเต็มที่:
ความกว้างทั้งหมดเมื่อสูบลมเข้าเต็มที่:
ความยาวภายในตัวเรือ:
ความกว้างภายในตัวเรือ:
เส้นผ่านศูนย์กลางช่องพองลม:
พื้นเรือ:
น้ำหนักบรรทุก:
จำนวนผู้โดยสาร:

เครื่องยนต์ที่แนะนำ:

ท่อนหาง:

จำนวนช่องพองลม:
ผ้าใบทำจาก Neoprene/Hypalon coating:

น้ำหนักเรือ:

หมายเหตุ: ไม่รวมผ้าคลุม 

คลิกที่ภาพเพื่อชม GALLERY

bottom of page