top of page

เลื่อนลง
    

ลักษณะเรือ:

ความยาวทั้งหมดเมื่อสูบลมเข้าเต็มที่:
ความกว้างทั้งหมดเมื่อสูบลมเข้าเต็มที่:
ความยาวภายในตัวเรือ:
ความกว้างภายในตัวเรือ:
เส้นผ่านศูนย์กลางช่องพองลม:
พื้นเรือ:
น้ำหนักบรรทุก:
จำนวนผู้โดยสาร:

เครื่องยนต์ต่ำสุด:

เครื่องยนต์สูงสุด:

ท่อนหาง:

จำนวนช่องพองลม:
ผ้าใบทำจาก Neoprene/Hypalon coating:

น้ำหนักเรือ:

หมายเหตุ: ไม่รวมผ้าคลุม 

2.45 ม.

1.37 ม.

1.87 ม.

0.60 ม.

38 ซม.

ท้องแข็ง พื้นชั้นเดียว

340 กก.

4 คน

2.5  แรงม้า

8  แรงม้า

S (15")

3

1,300 g/qm หนา 1,100 dtex

31  กก.

คลิกที่ภาพเพื่อชม GALLERY

bottom of page